Door persoonlijke problemen en omstandigheden kunt u het gevoel hebben de controle op uw leven kwijt te raken. Veel mensen kennen periodes waarin het minder goed gaat en de problemen zich lijken op te stapelen.

Wanneer u hier zelf niet goed meer uitkomt, kan het belangrijk zijn om hulp te zoeken zodat de problemen zich niet verder opstapelen. U kunt zich dan bij Cintazorg aanmelden om ambulante begeleiding te krijgen.

Voor wat voor klachten kunt u bij ons terecht?

  • Psychische problemen waarbij het onvoldoende lukt om hiervoor de juiste hulp te vinden, bijvoorbeeld depressie, verslaving, autisme, angst, onzekerheid, burn-out, of eenzaamheid.
  • Groeiende schulden of geen overzicht in uw financiële situatie en administratie
  • Moeite met het vinden van een baan of een andere vorm van dagbesteding.
  • Het ontbreken van een prettig sociaal netwerk
  • Moeite met zelfstandig wonen (vinden of behouden van een huis en het onderhouden van de woning).

Wat voor soort begeleiding bieden wij?

Onze begeleiding richt zich op de volgende 7 leefgebieden: psychisch functioneren, huisvesting, financiën, sociaal en emotioneel functioneren, lichamelijk en praktisch functioneren en dagbesteding.

Samen met u bekijken wij welke ondersteuning u precies nodig heeft.