Wanneer de omgang met je kind niet verloopt zoals je graag wil, of school heeft zorgen, of je kind heeft een ontwikkelingsprobleem dan heb je vaak al heel veel zelf geprobeerd!

In sommige situaties is de inzet van ambulante begeleiding/opvoedondersteuning bij je thuis dan passend. Een medewerker van Cintazorg kijkt gericht met je mee en luistert goed naar je vragen en zorgen. Soms is dat minder ruzie, beter kunnen sturen van de kinderen, meer op 1 lijn zitten met je partner, minder problemen met slapen, eten of andere momenten.

Door middel van zo praktisch mogelijke begeleiding werk je aan een betere band, en zo positief mogelijke ontwikkeling zodat je meer plezier met je kind ervaart en je kind zich ook goed voelt.

Bij sommige kinderen is sprake van een specifiek probleem zoals autisme, ADHD, een angststoornis enz. Wanneer hier sprake van is kan het erg helpend zijn wanneer een vaste begeleider zowel met het kind werkt, als contact heeft met de ouders maar ook met bijvoorbeeld de school. Zo kun je zo goed mogelijk afstemmen waar het kind behoefte aan heeft om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen.

Opvoedingsondersteuning en/of begeleiding voor het individuele kind is voor iedereen. Kinderen, ouders of het hele gezin. Het kan bijvoorbeeld helpend zijn bij boosheid, angst, ADHD, zelfvertrouwen, vrienden, omgaan met je grenzen en die van anderen, pesten, spanningen tussen ouder en kind en nog veel meer…

Tenslotte is Boksend opvoeden ook een hele mooie methode is voor veel kinderen.