Cintazorg is er voor mensen die tijdelijk behoefte hebben aan begeleiding. Samen met onze cliënten werken we aan het vergroten van hun kracht om problemen weer zelf op te lossen.

Mensen in onze doelgroep hebben behoefte aan:

  • Basis begeleiding thuis WMO/Jeugdzorg
  • Specialistische begeleiding thuis WMO/Jeugdzorg
  • Casusregie
  • Bemoeizorg