Visie: hoe zien wij de mensen aan wie wij hulp bieden?

Onze visie is dat mensen vooral kwetsbaar zijn als zij met meerdere problemen tegelijkertijd te maken krijgen. Het is alsof een vloedgolf op hen afkomt waar niet tegen op te zwemmen is. Relatieproblemen, trauma’s, opvoedproblematiek, persoonlijke onmacht, depressie, eenzaamheid, financiële problemen vermengen zich tot combinaties waar zij niet tegen opgewassen zijn.

De meeste kans op herstel van geloof in eigen kunnen biedt in onze ogen een ondersteuningsplan waarin problemen zo klein mogelijk worden aangepakt. Laagdrempelig, praktisch, met één aanspreekpunt. Een plan waarin stap voor stap aan versterking van zelfredzaamheid wordt gewerkt. Een plan waarmee mensen direct aan de slag kunnen.

Wij willen uitgaan van wat mensen kunnen, niet van hun onvermogen!

Kernwaarden: welke zaken zijn voor ons het meest belangrijk?

  • Vertrouwen – We gaan uit van de kracht die elk mens van nature heeft.
  • Ontwikkeling – We gaan samen op zoek naar manieren om krachtiger, sterker, zelfredzamer te worden.
  • Stabiliteit – Door de ontwikkeling van eigen kracht kan de mens steeds meer antwoorden vinden voor de problemen die op zijn pad komen.
  • Samenwerking – De mens is een sociaal wezen en kan niet zonder anderen met wie hij een band heeft. Ontwikkeling en stabiliteit komen door samenwerking tot stand. De mens die onze hulp zoekt heeft deze verbinding met anderen ook als doel.
  • Eenvoud – Met hulp die mensen begrijpen gaan zij meteen aan de slag. Daarom is succes op de korte termijn zo belangrijk voor het langetermijnresultaat van onze cliënten.
  • Trots – De wil van mensen om problemen te overwinnen, die zelf het heft in handen nemen en die de regie over hun ontwikkeling hebben, maakt ons als professionals trots.

Daarvoor bestaan we en voor niets anders!