Visie

Kwetsbare jongeren kunnen zich tijdens het sporten positief ontwikkelen, doordat zij vaardigheden ontwikkelen die zij ergens anders kunnen inzetten, zoals op school, thuis of op het werk. Denk bijvoorbeeld aan het leren kennen van de eigen talenten of het omgaan met ruzies.

Resultaten

Kwetsbare jongeren die wel sporten scoren beter op verschillende terreinen dan kwetsbare jongeren die niet sporten zoals:

  • Socialer gedrag (naar de ander luisteren, behulpzaam en vriendelijk zijn).
  • Betere schoolprestaties.
  • Betere gezondheid.
  • Mentaal weerbaarder, beter bestand tegen spanning en tegenslag.
  • Minder probleemgedrag, bijvoorbeeld in woede uitbasten, pesten.
  • Groter gevoel van welzijn, lekker in je vel zitten.

Vier gebieden waarop resultaten geboekt kunnen worden

Sport voor kwetsbare jongeren kan resultaat hebben op vier gebieden:

Sport als veilige thuishaven
Even kunnen ontsnappen aan problemen thuis, op school of in de wijk. Tijdens het sporten overheersen positieve feedback en steun van de coach.

Sport als instrument
Sport geeft structuur in een turbulente jeugd of geeft positieve energie in moeilijke tijden. Sport kan dus door jongeren actief worden gebruikt als middel om beter om te gaan met de uitdagingen in hun dagelijks leven.

Sport als plek om te leren
Het bieden van leerervaringen bijvoorbeeld over “wie ben ik”, “hoe wil ik in het leven staan”, “welke talenten en vaardigheden heb ik en hoe kan ik die verder ontwikkelen” en “hoe kan ik omgaan met ruzies of stress”?

Sport als leidraad in het leven
Sport kan een doel in het leven bieden dat richting geeft aan hun leven binnen en buiten de sport. Sport wordt zo een belangrijk onderdeel van hun identiteit en is sturend/leidend in het bereiken van doelen zoals het vinden van een baan of het behalen van een diploma. Via sport tot een hoger welzijn komen, dat is wat mogelijk is.