Onze visie: dit is ons bestaansrecht

Onze visie is en blijft dat wat er nodig is voor de cliënt wordt verleend. Dit kan ook inhouden dat als er na verloop van tijd minder uren nodig zijn, dit na overleg met de cliënt wordt teruggekoppeld naar de regiehouder. Elke zorgaanbieder die werkzaam is in deze sector weet dat de beschikbare uren schaars zijn in verhouding tot het aantal zorgvragen. Naast onze aandacht voor de cliënt zijn we ons ook bewust van de maatschappelijke verantwoordelijkheid die op onze schouders rust.

Missie: wat willen we bereiken?

Cintazorg ziet het als haar missie om de kwetsbaarheid van mensen te verminderen. Iedereen recht op een normaal leven in onze maatschappij.