Missie: wat willen we bereiken?

Cintazorg ziet het als haar missie om een einde te maken aan de kwetsbaarheid van mensen. Iedereen recht op een normaal leven in onze maatschappij. Het startpunt is een veilige thuissituatie, van waaruit men stap voor stap kan werken aan hun zelfredzaamheid. Wij staan langs de weg die zij moeten gaan en moedigen hen aan. We staan naast hen als ze het moeilijk hebben en oplossingen nog niet in zicht zijn. We feliciteren hen als zij zelf ervaren, dat men ons niet meer nodig heeft. Dat willen we bereiken!

Doelstelling: hoe gaan we dat doen?

Vanuit onze visie en missie hebben we de volgende hoofddoelstelling ontwikkeld:

‘Het ontwikkelen en het aanbieden van begeleiding en hulp aan mensen die streven om als actieve burgers deel te nemen aan de Nederlandse samenleving’.

De subdoelen die hieruit kunnen worden afgeleid vinden hun oorsprong in de problemen waarmee cliënten in uiteenlopende zelfredzaamheidgebieden geconfronteerd kunnen worden.