Bij Cintazorg werken wij met gecombineerde methodieken omdat wij van mening zijn dat niet alle methodieken toepasbaar zijn op alle cliënten. De methodieken die wij het meest inzetten zijn de presentiebenadering en het oplossingsgericht werken.

Presentiebenadering

De presentiebenadering is een manier van werken die de relationele afstemming tussen zorggever en cliënt als basis voor hulp en steun ziet. Goede zorg ontstaat vanuit het zorgvuldig aansluiten bij en afstemmen op de ander, en op wat hij of zij nodig heeft. De presentie noemt zich geen methodiek maar een benadering. Er zijn geen methodische stappen, maar wel richtinggevende werkprincipes geformuleerd.

Goede ‘presentiezorg’ betekent voor kwetsbare mensen:

  • Gezien worden en serieus genomen worden.
  • Niet in de steek gelaten worden.
  • Hulp krijgen van iemand die voelt als ‘een soort zus of broer’, of als ‘een vriend of vriendin’ .

Oplossingsgericht werken

Bij oplossingsgericht werken is de door de cliënt gewenste situatie het uitgangspunt. De cliënt wordt geholpen om de gewenste toekomst in detail te beschrijven. Er wordt gezocht naar kleine, haalbare, stappen die gemaakt kunnen worden om die situatie te bereiken. Daarbij wordt onder andere gezocht naar competenties en oplossingen die de cliënt zelf al in huis heeft, maar wellicht nog te weinig door hem worden gebruikt.

Goed oplossingsgericht werken betekent voor kwetsbare mensen:

  • Ik herinner me mijn successen in het verleden, waaruit blijkt ik het wel competenties heb.
  • Ik leg mijn focus op de toekomst. Blijven praten over de ‘slechte’ dingen uit het verleden
    verandert dat verleden niet. Ik kijk naar voren en ga er vanuit dat die ‘slechte’ dingen er niet meer zijn. Hoe ziet het er dan uit? Wat is er dan anders?
  • Als er nu iets niet goed gaat kijk ik naar mogelijke oorzaken: wat was er in die situatie aan de hand, wat had ik anders kunnen doen? Als ik een succes heb, doe ik dat ook: wat deed ik goed?
  • Doe het stap voor stap. Kleine stappen zijn gemakkelijker te zetten en brengen een positieve beweging op gang. Het gaat om de ‘beweging’. Dat je de goede kant op beweegt.