Cintazorg biedt ambulante begeleiding aan kinderen, jeugdigen en volwassenen die vastlopen op verschillende leefgebieden. Cintazorg biedt hulp in een voor het kind of jeugdige veilige omgeving, dit kan in de thuissituatie zijn maar ook bijvoorbeeld op school.

De hulpverleners zijn gespecialiseerd in het begeleiden van kinderen, jeugd of volwassenen die kampen met uiteenlopende problemen. Enkele voorbeelden zijn; Autisme, ADHD, angststoornissen, psychische klachten als depressie, PTSS, maar ook problemen op vlak van opvoeding, relaties, dagbesteding enz. Door met de cliënt en diens netwerk samen te werken aan de best mogelijke situatie gaan we uit van kansen en mogelijkheden en niet van onoplosbare problemen. We zorgen samen dat het effect heeft!

De aanpak

De eerste stap naar resultaat is een intakegesprek. Cintazorg zal samen met de cliënt en de wijkcoach in gesprek gaan om te bespreken wat de vraag is van de cliënt en afspraken te maken wat Cintazorg hierin kan betekenen.

Stuur ons een e-mail door het formulier hieronder in te vullen of bel ons op 026–3615116.

 

Verstuur