Cintazorg biedt ambulante begeleiding aan gezinnen met of zonder kinderen, jongeren tot 18 jaar en volwassenen die vastlopen op verschillende leefgebieden. De hulpverleners zijn gespecialiseerd in het begeleiden van kinderen, jeugd of volwassenen die kampen met uiteenlopende problemen.

Enkele voorbeelden zijn; Autisme, ADHD, angststoornissen, psychische klachten als depressie, PTSS, maar ook problemen op vlak van opvoeding, relaties, dagbesteding enz. Door met de cliënt en diens netwerk samen te werken aan de best mogelijke situatie gaan we uit van kansen en mogelijkheden en niet van problemen die heel moeilijk zijn op te lossen.

Waarom Cintazorg kiezen?

Wij kunnen snel starten. Wij werken methodisch aan zorgvragen en zijn gewend om snel te schakelen. Wij zijn ervaren in het bedienen van complexe, maar ook minder complexe hulpvragen. Wij kijken altijd bewust naar de mens achter het probleem.

De start bij Cintazorg

Als er een hulpvraag komt via de bekende wegen: gemeenten, reclassering of Jeugdzorg wordt er bij Cintazorg gekeken of wij aan deze vraag kunnen voldoen. Dan volgt er een intake die we samen met de regiehouder en met de cliënt doen. Tijdens die intake kijken we samen naar wat past bij de cliënt en welk type persoonlijke begeleider daarbij het beste is in te zetten. Daarna volgt een persoonlijke intake met de cliënt, Kathelijne McQue (coördinerend ambulant begeleider) en de persoonlijke begeleider. In dit gesprek worden de voorlopige doelen gesteld.

Nadat deze voorlopige doelen zijn vastgesteld maken de persoonlijk begeleider, de cliënt en de regiehouder afspraken en kan de begeleiding starten. De begeleider onderhoudt de contacten met de regiehouder en koppelt successen en tegenslagen terug aan hem/haar. Dit proces wordt gevolgd door Kathelijne McQue. De regiehouder kan met toestemming van de cliënt gebruik maken van de Zapp (online cliëntendossier Zilliz app) waarin gerapporteerd wordt door de hulpverlener. Op deze manier kan op elk moment gevolgd worden wat de ontwikkelingen zijn van de cliënt en de status van de hulpvraag.

Wil je ons eerst informatie vragen? Stuur dan een e-mail door het formulier hieronder in te vullen of bel ons op 06 33 17 93 93.

 

Verstuur