Cintazorg verleent hulp en begeleiding vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning of de Jeugdwet. De Jeugdwet heeft betrekking op kinderen tot 18 jaar, hieraan zijn geen kosten verbonden.

Voor de ondersteuning vanuit de WMO is vanaf 2020 een landelijk tarief ingesteld van 19 euro per maand. Onder bepaalde voorwaarden kan door gemeenten hiervan worden afgeweken. Wij zoeken dat voor u uit!