Cintazorg ziet klachten als een gratis advies. Wij vinden het belangrijk dat de cliënt zijn of haar klachten kenbaar kan maken zodat de tevredenheid wordt hersteld. Daarom bieden we cliënten en naasten een klachtenregeling bij het ontstaan van klachten. Als u niet tevreden bent met de hulpverlening heeft u het recht om een klacht in te dienen en een oplossing hiervoor te vragen.

U bespreekt uw klacht eerst met uw begeleider. Leidt dat niet tot een oplossing, kunt de onafhankelijke vertrouwenspersoon van Cintazorg uw klacht in behandeling laten nemen. U kunt ook bij externe klachtencommissie van Cintazorg uw klacht indienen. Een klachtenformulier wordt door Cintazorg verzorgd.

Interne afhandeling

  1. overleg met uw begeleider
  2. indienen bij vertrouwenspersoon

Externe afhandeling

Stuur uw klacht naar:

Klachtenportaal Zorg B.V.
Westeinde 14a
1601 BJ Enkhuizen

Vermeld ons lidmaatschapsnummer: 10351

Cliëntenraad

Cintazorg vindt het belangrijk om te weten wat cliënten de hulpverlening van de organisatie vinden. Ook de ideeën of wensen van cliënten zijn waardevol voor ons belangrijk. Daarom kent Cintazorg een cliëntenraad waarin de leden met elkaar over de hulpverlening van Cintazorg kunnen praten. Daarbij gaat het niet om persoonlijke ervaringen of verbeteringen, maar om de gemeenschappelijke belangen van alle cliënten.

Leden worden door medewerkers gevraagd om in de cliëntenraad zitting te nemen. Cliënten kunnen zich ook zelf aanmelden bij hun begeleider.